Styrelsen / kontakt

Styrelsen


Styrelse för Svenska Griffon Fauve de Bretagne Klubben.

Valda vid årsmötet 2022-03-13Ordförande 

Pia Martikainen

0722-397070Ordinarie ledamot / vice ordförande / jakt- och viltspårsansvarig / SSDV-ledamot

Anders SchönborgOrdinarie ledamot / kassör

Mats Persson


Ordinarie ledamot 

Christian JohanssonOrdinarie ledamot / sekreterare

Mia Elisdotter                             Första suppleant

Josefine Ljungberg
Andra suppleant

Elisabeth ForsblomRevisor 

Keijo Törmänen


Revisor 

Helena Ahlgren     


Revisorsuppleant

Christer Sjunnesson


Webbansvarig

Mia Elisdotter


Avelsråd:

Magdalena Lindberg                               

0415- 700  75

0706-54 79 20

hovrikets88@gmail.com                 


Griffon Fauve De Bretange klubben Sekretesspolicy


Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och gäller nya regler om skydd för personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur Griffon Fauve de Bretange-Klubben hanterar uppgifter om dig i enlighet med den nya lagstiftningen. Genom att betala medlemskapet godtar du föreningens hantering av uppgifter om dig.För vem gäller sekretesspolicyn?

Denna sekretesspolicy gäller för dig som är medlem i GFDB-klubben


Vem är ansvarig?

Styrelsen är ansvarig för behandling av uppgifter om dig inom föreningens verksamhet. GFDB-klubben  är en förening med fastställda stadgar och är uppbyggd enligt demokratiska principer. Årsmötet är det högst beslutande organet och väljer en styrelse som leder arbetet. Föreningen är öppen för personer som delar föreningens intresse.


Vilka register har vi?

*Medlemsregister

*Kassaregister (när ni betalar in medlemsavgiften)

*Samlar uppgifter vid event ( hägndagar, jaktmässor )

*Hemsidan på styrelsen.


Varför behandlas uppgifterna?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig inom ramen för föreningens verksamhet för de personer som önskar bli medlem i föreningen.

Anledningen är att:

* kunna sända ut kallelse till årsmöte enligt stadgar.

* kunna hålla kontakten med medlemmarna under året.

* kunna sända ut information till medlemmar vid event som föreningen arrangerar.


Vilka uppgifter om dig samlas in?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig som namn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt hundens namn.


 Hur samlas uppgifterna in?

Du lämnar dina uppgifter i huvudsak i samband med att du betalar medlemsavgiften.

Vi kan även uppdatera och komplettera personuppgifter genom inhämtning från sidor som eniro.se, hitta.se osv.


Hur använder vi uppgifterna om dig?

Uppgifterna om dig samlas in, sparas, bearbetas, och används för de syften som beskrivs ovan. De insamlade uppgifterna om dig används enbart av föreningen och delas inte med företag m.fl.


Hur länge sparas uppgifterna om dig?

Uppgifter om dig används och sparas så länge de behövs för något av de syften som beskrevs ovan. När du begär urträde ur föreningen tas uppgifterna bort.


Kan jag få del av uppgifterna om mig samt ändra eller ta bort dem?

Du har rätt att ta del av uppgifterna om dig. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt.


Vad kan jag göra om jag har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?

Om du har synpunkter på hur vi i Griffon Fauve de Bretange-Klubben behandlar uppgifter om dig, kan du i första hand höra av dig i till någon i styrelsen. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra ett klagomål.

Du når styrelsen i eller ringer till någon i styrelsen. Du hittar namn och telefonnummer på föreningens hemsida

www.griffonfauve.se eller på laget.se 

Stadgarna hittar du på laget.se